Szimbolikus Szellemi Piramis Tarot tanfolyamok

Tarot III. tanfolyam

Mestertanári képzés

Ez a képzés a már megtanult anyagok stabilizálására, a megszerzett ismeretek magas szintű szintetizálására, az összefüggések mélységeinek megértésére, mindemellett az új ismeretek folyamatos elsajátítására helyezi a hangsúlyt.
A tanfolyamot a Diploma megírása és értékelése zárja, melynek során a tanítvány számot ad a Tarot megértéséről és konstruktív alkalmazásáról, valamint a gyakorlatban is bebizonyítja, hogy érti a Tarot kirakás üzenetét és próbatanítás során tanúságot tesz arról, hogy képes az ismereteit továbbadni másoknak is. Sikeres vizsga után a tanítvány sorszámozott tanúsítványt kap és részesül a beavatásban.

Ezt az évfolyamot Lekszikov Attila Péter alapító mesternél, Dr. Csákó Zoltán és Szotyori István nagymestereknél lehet elvégezni. Ők minden évben előre meghirdetik, hogy hol és mikor tartanak 3. éves oktatást.

Mi várható el a mestertanártól?

  • egységes tematika alapján színvonalasan oktassa a Szimbolikus Szellemi Piramis rendszerében rejlő tudást,
  • folyamatosan képezze magát, bővítse tudását az új ismeretek havonta írásban megjelenő anyagának (Tarot híd) egyéni feldolgozásával és/vagy a negyedévente megtartásra kerülő előadások meghallgatására
  • tartsa be az etikai norma előírásait:
  • legyen elkötelezett a saját életének boldog megélése mellett, ismerje saját korlátait, határait, hogy példaként szolgáljon a tanítványai előtt,
  • mindig a segítőkészség motiválja, nyújtson együttérző támogatást a tanítványainak,
  • kövesse a titoktartás előírását,
  • legyen képes mindig kivezető utat mutatni, megoldást javasolni a tanítványainak